• Generalforsamling
  • Julemærkemarch
  • Julefrokosttur
  • Julemotionstur
  • Suppetur
  • Bustur